Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van Mastronardi Software zijn van toepassing op de cursussen, met het volgende addendum:

Voorwaarden

Door deze cursus aan te kopen, gaat u ermee akkoord verbonden te zijn aan onze Algemene Voorwaarden en alle daarmee verbonden wetten en voorschriften. Bovendien stemt u ermee in verantwoordelijk te zijn voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met één van deze voorwaarden is het verboden van deze cursus gebruik te maken. Het cursusmateriaal is beschermd door auteursrecht en merkenrecht.

Betaling

De betaling geschiedt in zijn totaliteit bij aankoop van de cursus. Uw cursusmateriaal wordt niet afgeleverd totdat uw betaling is ontvangen.

Terugbetalingsbeleid

Uw cursus komt met een 14-dagen-geld-terug-garantie op basis van de volgende factoren:

  1. U hebt de hele cursus gelezen.
  2. U hebt alle opdrachten uitgevoerd die in de cursus zijn opgenomen.
  3. U hebt gebruik gemaakt van onze e-mailondersteuning en u hebt ons tenminste drie e-mails met vragen gestuurd.

 

Als u al het bovenstaande hebt gedaan, maar geen verbetering ziet, mag u binnen de veertien dagen na aankoop een terugbetaling eisen. Deze zal gebeuren met dezelfde betalingswijze waarmee u de cursus hebt bekostigd. U begrijpt dat dit de enige omstandigheid is waarin we u een terugbetaling kunnen verlenen. Houd er rekening mee dat we geen terugbetalingen toekennen omdat u van gedachten bent veranderd of omdat u plots hebt besloten de cursus niet meer te volgen. Door met onze algemene voorwaarden overeen te stemmen, verliest u dan ook elk herroepingsrecht en recht op bedenktijd. We onderwijzen echte, efficiënte strategieën en wensen enkel te werken met studenten die zich inzetten en verantwoordelijkheid opnemen voor hun succes.

Als u zich inschrijft voor een cursus van Mastronardi Software, gaat u akkoord met dit terugbetalingsbeleid.

Kortingen

Alle kortingen vereisen betaling bij het moment van aankoop om deze te kunnen ontvangen. Kortingen zijn niet cumuleerbaar.

Gebruikerslicentie

U hebt de toestemming om een exemplaar op de website van Mastronardi Software te downloaden. Dit exemplaar is enkel voor persoonlijk gebruik bestemd. Dit is de toekenning van een licentie, geen overdracht van titel, en onder deze licentie mag u niet:

  1. de materialen wijzigen of kopiëren;
  2. de materialen voor commerciële doeleinden gebruiken of in het openbaar verspreiden (commerciëel en niet-commerciëel);
  3. copyright- en andere vermeldingen verwijderen; of
  4. de materialen overdragen aan een andere persoon of een 'spiegel' ervan op een andere server plaatsen.

Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u één van deze beperkingen schendt en kan worden opgezegd door Mastronardi Software op elk gewenst moment. Bij het beëindigen van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of in gedrukte vorm.

Disclaimer

Mastronardi Software biedt met deze cursus geen garanties, uitgedrukt of impliciet, en ontkent hierbij alle andere garanties. Mastronardi Software maakt geen beloftes met betrekking tot de nauwkeurigheid, de verwachte resultaten, en de betrouwbaarheid van het cursusmateriaal.

Beperkingen

De cursus blijft voor onbepaalde tijd downloadbaar vanaf de website van Mastronardi Software, met uitzondering van onvoorziene omstandigheden zoals, maar niet beperkt tot, de stopzetting van de website of een tijdelijke onderbreking vanwege onderhoud. In geen geval is Mastronardi Software of zijn leveranciers aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik of verkeerdelijk gebruik van het cursusmateriaal, ook al heeft u Mastronardi Software of een geautoriseerde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte gesteld. Omdat sommige jurisdicties geen beperkingen aanvaarden met betrekking tot impliciete garanties of aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, kunnen deze beperkingen mogelijk niet voor u van toepassing zijn.

Herzieningen en errata

De materialen op de website van Mastronardi Software kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Mastronardi Software garandeert niet dat het materiaal in deze cursus accuraat, compleet of actueel is. Mastronardi Software kan op elk gewenst moment wijzigingen aanbrengen aan het materiaal en is niet verplicht de cursus bij te werken.

Links

Mastronardi Software is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites waarnaar wordt gelinkt. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Mastronardi Sotware. Gebruik van een dergelijke website is op eigen risico.

Land

U bent verplicht geldige facturatiegegevens te verstrekken. Wanneer onze anti-fraude-opsporing een anomalie in uw contactgegevens detecteert, vragen we mogelijk een bewijs van inwoner zijn van het betreffende land zoals vereist door de wetten van de BTW-administratie.

Wijzigingen

Mastronardi Software kan deze gebruiksvoorwaarden op elk moment zonder aankondiging herzien. Door deze website te gebruiken gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door de dan geldende versie van deze bepalingen en voorwaarden van gebruik.